Kasy fiskalne ONLINE - Kto i od kiedy musi przejść na nowy rodzaj urządzeń fiskalnych?

Najpóźniej od 01 stycznia 2020 roku:

1 Grupa:

Podatnicy którzy świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

2 Grupa:

Podatnicy zajmujący się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego lub gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Najpóźniej od 01 stycznia 2021 roku:

1 Grupa:

Podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz podatnicy świadczący usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

2. Grupa:

Podatnicy prowadzący sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Najpóźniej od 01 lipca 2021 roku:

1. Grupa:

Podatnicy świadczący usługi fryzjerskie

2. Grupa:

Podatnicy świadczący usługi kosmetyczne i kosmetologiczne

3. Grupa:

Podatnicy świadczący usługi budowlane

4. Grupa:

Podatnicy świadczący usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów

5. Grupa:

Podatnicy świadczący usługi prawnicze

6. Grupa

Podatnicy świadczący usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kas i drukarek fiskalnych.

Wykorzystujemy pliki cookie. Więcej szczegółów.

Produkt został dodany do porównania.