Kasy i drukarki fiskalne - 8 szczegółów o których warto pamietać

1. Pamiętaj aby kupić urządzenie fiskalne w terminie.

Jeśli planujesz skorzystać z ulgi przy zakupie urządzenia jednym z bezwzględnych warunków jest rozpoczęcie ewidencji w przewidzianym ustawą terminie. Nawet 1 dzień opóźnienia wyklucza możliwość wnioskowania o udzielenie zwrotu, oprócz terminu fiskalizacji należy dopilnować terminów zgłoszeń niezbędnych dokumentów składanych do Urzędu Skarbowego.

2. Każda sprzedaż towarów lub usług musi zostać zafiskalizowana

Bardzo ważny element o którym należy bezwzględnie pamiętać to tak zwany "gest wydania paragonu". Nasi klienci często opowiadają o zakupach kontrolowanych których dokonują pracownicy Inspekcji Skarbowej - cała operacja jest tak sprytnie przygotowana aby osoba prowadząca sprzedaż nie zdążyła lub miała bardzo utrudnione wydanie paragonu.

3. Jeśli korzystasz z ulgi przy zakupie urządzenia fiskalnego nie zapomnij o:

  1. Wykonywaniu przeglądów ustawowych w przewidzianych przez ustawodawcę terminach czyli nie rzadziej niż co 24 miesiące. Terminy przeglądów są bardzo dokładnie sprawdzane, wystarczy 1 dzień opóźnienia aby przegląd został uznany za wykonany po terminie.
  2. Urządzenie fiskalne musi być użytkowanie co najmniej przez okres 3 lat. Jeśli na przykład działalność gospodarcza zostanie zlikwidowana przez upływem w/w terminu należy być przygotowanym na zwrot otrzymanej przy zakupie ulgi wraz z odsetkami.

4. Obowiązkowe raporty - dobowe i miesięczne

  1. Raport dobowy fiskalny zgodnie z przepisami powinien zostać wykonany na koniec dnia najpóźniej dnia następnego przed rozpoczęciem sprzedaży. Raport ten wykonujemy jeśli w danym dniu na urządzeniu fiskalnym został zarejestrowany co najmniej 1 paragon. Jeśli sprzedaży nie było raportu nie wykonujemy.
  2. Raport miesięczny możemy najwcześniej wykonać 1 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Najpóźniej zgodnie z przepisami musimy go wydrukować do 26 dnia kolejnego miesiąca.

5. Przeglądy ustawowe - co 24 miesiące

Urządzenia fiskalne zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami powinny być poddawane tak zwanym przeglądom ustawowym nie rzadziej niż co 24 miesiące. Prosimy o bardzo skrupulatne pilnowanie tych terminów, 1 dzień opóźnienia wystarczy aby przegląd został uznany jako wykonany po terminie.

6. Książka serwisowa musi być uzupełniona i dostępna w miejscu pracy urządzenia fiskalnego

Książka serwisowa jest bardzo ważnym dokumentem powiązanym z kasą lub drukarką fiskalną. Powinna być dostępna w miejscu pracy danego urządzenia. W przypadku zagubienia tej książki należy powiadomić właściwy Urząd Skarbowy oraz zgłosić w serwisie zapotrzebowanie na wyrobienie duplikatu.Wszystkie pola i rubryki oznaczone adnotacją "wypełnia użytkownik" powinny być wypełnione.

7. Numer ewidencyjny na obudowie kasy

Po otrzymaniu z Urzędu Skarbowego decyzji o nadaniu numeru ewidencyjnego użytkownik ma obowiązek nanieść go w sposób trwały na obudowę kasy lu drukarki fiskalnej. W praktyce można ten numer nanieść korzystając z markera.

8. Koniec używania urządzenia = odczyt pamięci fiskalnej

Często pojawia się dylemat co dalej po zaprzestaniu korzystania z kasy lub drukarki fiskalnej. Niezależnie czy zapełniła się pamięć fiskalna, czy urządzenie uszkodziło się w takim stopniu, że jego naprawa się nie opłaca, czy działalność gospodarcza została zamknięta, konieczny jest tak zwany "odczyt pamięci fiskalnej". Aby zgłosić urządzenie do odczytu wypełniamy stosowny wniosek do Urzędu Skarbowego, i równolegle urządzenie fiskalne z książką serwisową dostarczamy do serwisu. Po spisaniu protokołu z odczytania pamięci fiskalnej będziemy mogli złożyć wniosek o wyrejestrowanie naszego urządzenia.    

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na kasy i drukarki fiskalne.

Wykorzystujemy pliki cookie. Więcej szczegółów.

Produkt został dodany do porównania.