Kasy i drukarki fiskalne ONLINE - pytania i odpowiedzi.

1 maja 2019 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, która zobowiązuje przedsiębiorców do stosowania nowego rodzaj kas rejestrujących – potocznie nazywanych kasami online. Zgodnie z wymogami ustawy muszą one przekazywać – w sposób automatyczny i bezpośredni – dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK), nadzorowanego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
 
Jakie dane są przesyłane do Centralnego Repozytorium Kas?

Kasy online przesyłają dane z paragonów oraz dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas. Przesyłane są:

    informacja o fiskalizacji kasy
    raporty dobowe
    informacje o zmianach stawek podatku
    informacje o zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych i wiele innych.

Dane wpływają do Repozytorium praktycznie w czasie rzeczywistym. Co ważne, dane o klientach są anonimowe. Elektroniczny zapis paragonów nie zawiera informacji dotyczących konsumenta.
 
Jakie są cele wprowadzenia kas online?


    uszczelnienie podatku VAT
    zwiększenie liczby transakcji bezgotówkowych poprzez wprowadzenie obsługi przez kasy rejestrujące uniwersalnego protokołu komunikacyjnego kasa- terminal płatniczy.

 
Czym się różnią kasy online od tradycyjnych kas?

    W trakcie eksploatacji kasa online przekazuje do CRK dane zapisywane w swoich pamięciach
    kasy online rejestrują kopie drukowanych dokumentów w wewnętrznej pamięci
    kasy online mają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania
    każda kasa fiskalna online musi posiadać możliwość współdziałania z terminalem płatniczym
    kasy online drukują papierowe paragony, emitując jednocześnie dokument elektroniczny, który może być wysyłany na maila klienta, tzw. e-paragon.


 
Kiedy i jakie grupy podatników zostały objęte obowiązkiem posiadania kas online?


    od 01. 01. 2020 r. dla świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych
    od 01. 07. 2020 r. dla świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych
    od 01. 01. 2021 r. dla świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych, kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kas i drukarek fiskalnych w wersji ONLINE.

Wykorzystujemy pliki cookie. Więcej szczegółów.

Produkt został dodany do porównania.