Zmiana "matrycy stawek VAT" w kasie fiskalnej Datecs Maluch E.ko

Ogólna procedura przeprogramowania tzw "matrycy stawek VAT".

Uwaga - mogą być wymagane inne kroki w szczególnych przypadkach np jeśli korzystamy z "zera technicznego" czyli tzw stawki VAT marża.

1 krok – wydruk zaprogramowanej bazy PLU

2 krok – programowanie nowej matrycy stawek

A - 23% bez zmian
B - 8% bez zmian
C - 5% w starej matrycy C - 0%
D - 0% w starej matrycy D - 5%
E – zwolniona tzw "zw" w starej matrycy E – nieaktywna
F - nieaktywna bez zmian
G - nieaktywna w starej matrycy G - zwolniona tzw "zw"

3 krok – zależy od stawek VAT na wydruku w kroku 1

a) jeśli na wydruku występują pozycje tylko w stawkach: A - 23% i B - 8%
 
 -> wydruk zaprogramowanej bazy PLU (sprawdzenie poprawności przypisania stawek VAT)
 
 -> koniec procedury

b) jeśli na wydruku występują pozycje w innych stawkach niż: A - 23% i B - 8%
 
 -> wydruk raportu zerującego obroty towarów
 
 -> programowanie przypisania stawek VAT dla PLU w stawkach innych niż: A - 23% i B - 8%

 -> wydruk zaprogramowanej bazy PLU (sprawdzenie poprawności przypisania stawek VAT)

 -> koniec procedury

Ad 2 krok – programowanie nowej matrycy stawek

1. Włączenie kasy klawiszem ESC.

2. Wybór opcji programowania (strzałkami ↑ ↓ pozycja nr 4).

3. Potwierdzenie klawiszem GOT.

4. Wprowadzamy hasło - domyślnie 30 - tylko jeśli mamy ustawiony tryb kasjerski.

5. Potwierdzenie klawiszem GOT - tylko jeśli mamy ustawiony tryb kasjerski.

6. Wybór opcji STAWKI PTU (strzałkami ↑ ↓ pozycja nr 3).

7. Potwierdzenie klawiszem GOT.

8. Wpisanie wartości stawki A (wynosi ona 23).

9. Potwierdzenie klawiszem GOT.

10. Wpisanie wartości stawki B (wynosi ona 8).

11. Potwierdzenie klawiszem GOT.

12. Wpisanie wartości stawki C (wynosi ona 5).

13. Potwierdzenie klawiszem GOT.

14. Wpisanie wartości stawki D (wynosi ona 0).

15. Potwierdzenie klawiszem GOT.

16. Wpisanie wartości stawki E (zwolnionej z podatku, należy wpisad wartośd 200).

17. Potwierdzenie klawiszem GOT.

18. Stawka F zostaje nieaktywna.

19. Potwierdzenie klawiszem GOT.

20. Usunięcie wartości stawki G (należy wpisad wartośd 100).

21. Potwierdzenie klawiszem GOT.

22. Zapisanie danych klawiszem GOT.

Ad 3 krok – zależy od stawek VAT na wydruku w kroku 1

Jeżeli w naszej kasie znajdowały się towary przypisane do stawek C, D lub G należy zmienić przypisanie liter do towarów. W tym celu postępujemy zgodnie z dalszą instrukcją:

1. Włączenie kasy klawiszem ESC.

2. Wybór opcji programowanie (numer 4).

3. Wybór opcji Towary PLU (numer 1).

4. Wybór numeru towaru, który jest przypisany do stawki C.

5. Potwierdzenie klawiszem GOT ( Należy go nacisnąć tyle razy, aż wyświetli nam się Stawka PTU).

6. Wybór odpowiedniej stawki PTU strzałką w górę lub w dół.

7. Kilkukrotne naciśnięcie klawisza GOT do momentu, w którym wyskoczy nam napis „zapisad dane?”. W tym momencie ponownie naciskamy klawisz GOT.

8. Należy zrobid tak z każdym towarem przypisanym do stawki C, D lub G.

9. Starą stawkę C zmieniamy na nową stawkę D.

10. Starą stawkę D zmieniamy na nową stawkę C.

11. Starą stawkę G zmieniamy na nową stawkę E.

12. Kasa wydrukuje nam paragon ze zmianami.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą kas i drukarek fiskalnych.

Wykorzystujemy pliki cookie. Więcej szczegółów.

Produkt został dodany do porównania.