Skrócona instrukcja obsługi kasy fiskalnej Datecs WP-50 ONLINE

SKRÓCONA INSTRUKCJA PRACY NA KASIE FISKALNEJ
DATECS WP-50 ONLINE

WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE KASY

1.                  Włączamy kasę przez naciśnięcie przycisku [ESC/O] (kasa uruchamia się ok. 25s).

2.                  Wyłączamy kasę przez dłuższe (ok. 3s) naciśnięcie klawisz [ESC/O].

REJESTROWANIE SPRZEDAŻY

Po włączeniu w MENU GŁÓWNE wybieramy opcję 1) Sprzedaż i wciskamy klawisz [GOTÓWKA]

          Gry pojawi się na wyświetlaczu 0.00 to kasa jest gotowa do pracy.

1.                                     Podajemy ilość towaru i zatwierdzamy klawiszem [X] (w przypadku 1 szt nie wprowadzamy ilości,     przechodzimy od razu do pkt. 2).

2.                                     Podajemy cenę jednostkową (cenę podajemy z przecinkiem jeżeli jest cena z groszami) i zatwierdzamy klawiszem [CENA].

3.                  Podajemy kod towaru i zatwierdzamy klawiszem [PLU].

Sprzedaż kolejnego towaru rejestrujemy analogicznie wg. Punktów 1-3.

4.                  Sumujemy paragon klawiszem [SUMA].

5.                  wprowadzamy kwotę od klienta (jeżeli chcemy aby kasa sama obliczyła resztę dla klienta).

6.                  Kończymy paragon klawiszem [GOTÓWKA]. Po wydrukowaniu paragonu możliwe jest jego anulowanie tylko na drodze księgowej.

RAPORT DOBOWY FISKALNY

Po włączeniu w MENU GŁÓWNE wybieramy opcję 1) Sprzedaż i wciskamy klawisz [GOTÓWKA]

          Gry pojawi się na wyświetlaczu 0.00 to kasa będzie gotowa do wykonania raportu.

1.                  Wciskamy klawisz [SHIFT] a następnie klawisz [1].

2.                 Następnie po pytaniu czy wykonać Raport dobowy? wciskamy klawisz [0] i potem klawisz   [GOTÓWKA].

3.                  Wydrukuje się raport dobowy i pojawi się komunikat „czekaj”.

4.                  Następnie należy odczekać chwilę aż kasa wyświetli komunikat udana synchronizacja i wydrukuje potwierdzenie.

Jeżeli w trakcie wykonywania raportu wyświetlona data jest zła bezwzględnie należy przerwać operację, wyłączyć kasę i wezwać serwis ( tel. 691-638-056 lub 509-974-576). Zapisanie raportu dobowego z inną datą niż aktualna oznacza wymianę pamięci fiskalnej na koszt użytkownika.

RAPORT OKRESOWY MIESIĘCZNY

Po włączeniu w MENU GŁÓWNE wybieramy opcję 1) Sprzedaż i wciskamy klawisz [GOTÓWKA]

          Gry pojawi się na wyświetlaczu 0.00 to kasa będzie gotowa do wykonania raportu.

1.                  Wciskamy klawisz [SHIFT] a następnie klawisz [2].

2.                  Wyświetli się „1) Pełny” potwierdzamy klawiszem [GOTÓWKA].

3.                  Wprowadzamy z klawiatury miesiąc i rok MM-RRRR i potwierdzamy klawiszem [GOTÓWKA].

4.                  Wydrukuje się raport miesięczny.

Raport miesięczny można wykonać tylko za miesiąc który minął, czyli np. za lipiec robimy raport najwcześniej pierwszego sierpnia.

PRZEGLĄDY USTAWOWE

1.                 Zgłaszamy kasę do ustawowych przeglądów nie rzadziej niż co 24 miesiące.

ODCZYT PAMIĘCI FISKALNEJ

1.                  Po zaprzestaniu używania kasy fiskalnej (na przykład w związku z likwidacją działalności  gospodarczej) – zgłaszamy urządzenie do odczytania zawartości Pamięci Fiskalnej.

 

Wykorzystujemy pliki cookie. Więcej szczegółów.

Produkt został dodany do porównania.